privacy statement

Privacy statement

Waargenoegen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Waargenoegen houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Waargenoegen gegevens vast. Dit is het geval wanneer u ia het contactformulier contact opneemt of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Waargenoegen. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en facturen.

Bezoekgegevens

Op de website van Waargenoegen kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, zonder dat bezoekers zijn te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website (in de toekomst) te optimaliseren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn in principe twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Als Waargenoegen gebruikt maakt van cookies zijn dat altijd sessieccokies die het gebruiksgemak van de website bevorderen.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U kunt altijd cookies weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde onderdelen niet voor u beschikbaar zijn of beperkt functioneren.

Links of koppelingen met andere diensten

Op de site van Waargenoegen treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites of koppelingen met andere diensten (bijvoorbeeld Facebook). Waargenoegen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Waargenoegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Waargenoegen.